Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Amanda Zinkow : Amanda Zinkow
Liczba gatunków: 191Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 107 5068301 2021.01.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5091481 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 120 5091483 2021.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5027598 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5362832 2021.03.28 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5038250 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 110 5091479 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5091480 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 43 5067958 2021.01.10 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5671209 2021.05.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5091475 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 5091477 2021.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 5091478 2021.01.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5162269 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 5432230 2021.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5091471 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 74 5091474 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 29 5091472 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 284 5027048 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5091470 2021.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 41 5091473 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5146390 2021.02.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5867335 2021.07.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 23 5209700 2021.02.23 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6006937 2021.08.28
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus