Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Amanda Zinkow : Amanda Zinkow
Liczba gatunków: 204Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 108 5068301 2021.01.10 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6216551 2021.11.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5091481 2021.01.16 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6147488 2021.10.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 120 5091483 2021.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 32 5027598 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5362832 2021.03.28 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 5038250 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6147494 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6147489 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 110 5091479 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5091480 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 5067958 2021.01.10 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6147490 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5671209 2021.05.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5091475 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 5091477 2021.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 5091478 2021.01.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5162269 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 5432230 2021.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5091471 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 74 5091474 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 29 5091472 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 291 5027048 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5091470 2021.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 43 5091473 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5146390 2021.02.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5867335 2021.07.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 23 5209700 2021.02.23 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6006937 2021.08.28
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5162245 2021.02.07 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5468847 2021.04.18 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5264091 2021.03.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5468841 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 239 5026776 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5801793 2021.06.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 27 5107280 2021.01.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5653408 2021.05.16 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5146311 2021.02.02 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 366 5027302 2021.01.01 mapa