Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Passer domesticus go : Rafał Walczybok
Liczba gatunków: 160Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 510 5030977 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5088087 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 55 5088063 2021.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 510 5086212 2021.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5088298 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5088076 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5082399 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5088059 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5088070 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 5082403 2021.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 28 5478316 2021.04.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 5088069 2021.01.16 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5393755 2021.04.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 5088060 2021.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 107 5088077 2021.01.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5082405 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5443881 2021.04.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 5088064 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 5035649 2021.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5053147 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3183 5035648 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5053152 2021.01.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 5082400 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5662900 2021.05.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 72 5043334 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5036508 2021.01.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix