Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jakub Gustyn : Jakub Gustyn
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5053135 2021.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5096590 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5292920 2021.03.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 104 5037465 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3300 5292924 2021.03.14 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5293511 2021.03.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2200 5292923 2021.03.15 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5040799 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5040797 2021.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5041464 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5472018 2021.04.18 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5040831 2021.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6002592 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5091377 2021.01.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5352911 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5322742 2021.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5340164 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5323720 2021.03.21 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 5230461 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1947 5037486 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5230462 2021.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5096629 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 5138027 2021.01.31 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5713733 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5037494 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 5053105 2021.01.06 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5293094 2021.03.14
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5091928 2021.01.16 mapa