Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Stanisław Turowski : Stanisław Turowski
Liczba gatunków: 267Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 49 5026705 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5075664 2021.01.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 5075630 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 73 5075713 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5026747 2021.01.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 8 5026707 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5075633 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 41 5075629 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5075665 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5194529 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5194528 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5026714 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5075671 2021.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 112 5026706 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 9 5173981 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5670547 2021.05.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5339046 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5339044 2021.03.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5075632 2021.01.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5517781 2021.04.26
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5075697 2021.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5075673 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5341130 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5075712 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5026878 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 5075668 2021.01.12 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5403173 2021.04.07 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 5026704 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5075672 2021.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 151 5026838 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 31 5094540 2021.01.17 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5692797 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5026732 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5102262 2021.01.19 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5646262 2021.05.15
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 5408938 2021.04.09
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5140716 2021.01.31 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5199364 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5194334 2021.02.20 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5625102 2021.05.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5460759 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5040068 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5206470 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5194332 2021.02.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5614578 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026749 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5644940 2021.05.15
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5579453 2021.05.05 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5517784 2021.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 5112036 2021.01.22 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5665782 2021.05.17 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 5453977 2021.04.17 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 5506768 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 18 5092527 2021.01.17 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 4 5026825 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 132 5067238 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax