Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomek Gogołek : Tomasz Gogołek
Liczba gatunków: 215Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 644 5034431 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 90 5198452 2021.02.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 196 5253417 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 83 5198556 2021.02.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5454633 2021.04.17 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 853 5031849 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 438 5198553 2021.02.20 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5354993 2021.03.28 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 740 5198554 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 245 5051846 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5256262 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 91 5051871 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 5253412 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 758 5034429 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 34 5051867 2021.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 177 5051840 2021.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 23 5133536 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5260494 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5314710 2021.03.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 187 5253406 2021.03.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5590820 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1355 5051879 2021.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5117823 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 37 5314532 2021.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 5180189 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 5289064 2021.03.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 582 5287472 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 908 5034430 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 122 5287510 2021.03.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 93 5068521 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 34 5068525 2021.01.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 63 5031874 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 5198467 2021.02.20 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5224066 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5311061 2021.03.20
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 5051878 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5454687 2021.04.17 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 68 5051887 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 5253414 2021.03.05 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5454630 2021.04.17 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 133 5045709 2021.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 21 5031786 2021.01.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 259 5245420 2021.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5594923 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 5051843 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5614169 2021.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 10 5544894 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5178321 2021.02.14 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 5 5637132 2021.05.13
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5587842 2021.05.07 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 5606141 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5034435 2021.01.02 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 93 5034440 2021.01.02 mapa