Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomek Gogołek : Tomasz Gogołek
Liczba gatunków: 260Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 660 5034431 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 90 5198452 2021.02.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 196 5253417 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 94 5198556 2021.02.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5454633 2021.04.17 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 925 5031849 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 440 5198553 2021.02.20 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5354993 2021.03.28 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 742 5198554 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 246 5051846 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5256262 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 104 5051871 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 5253412 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 769 5034429 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 34 5051867 2021.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 207 5051840 2021.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 23 5133536 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5798030 2021.06.12 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 5260494 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 55 5314710 2021.03.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 206 5253406 2021.03.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5590820 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1372 5051879 2021.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5117823 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 46 5314532 2021.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 81 5180189 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 107 5289064 2021.03.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 604 5287472 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 964 5034430 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 125 5287510 2021.03.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 107 5068521 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 35 5068525 2021.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 5707767 2021.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 67 5031874 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 5198467 2021.02.20 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5224066 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5311061 2021.03.20
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 5051878 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 5454687 2021.04.17 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 130 5051887 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 5253414 2021.03.05 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5454630 2021.04.17 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 135 5045709 2021.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 22 5031786 2021.01.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 337 5245420 2021.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5594923 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 5051843 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 5845831 2021.06.26
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 41 5614169 2021.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 21 5544894 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5178321 2021.02.14 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 10 5637132 2021.05.13
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5587842 2021.05.07 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 5606141 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5034435 2021.01.02 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 205 5034440 2021.01.02 mapa