Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2148 5031940 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 5337326 2021.03.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5136337 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 45 5175645 2021.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5136409 2021.01.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 9294 5031945 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 5086030 2021.01.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 255 5086035 2021.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2732 5031942 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6018934 2021.09.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 563 5031958 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 26 5065628 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 393 5031926 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5065644 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5486572 2021.04.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 380 5086041 2021.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 510 5031938 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 5460054 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 127 5312220 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 226 5337322 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 99 5031925 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1840 5065629 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7105 5031924 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 377 5086040 2021.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 473 5032710 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5768633 2021.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 376 5031966 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 52 5136346 2021.01.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus