Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza
Liczba gatunków: 177Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1507 5031940 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 5337326 2021.03.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5136337 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 45 5175645 2021.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5136409 2021.01.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 8349 5031945 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 5086030 2021.01.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 255 5086035 2021.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2732 5031942 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 495 5031958 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 26 5065628 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 290 5031926 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5065644 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5486572 2021.04.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 230 5086041 2021.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 404 5031938 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 5460054 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 113 5312220 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 206 5337322 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 75 5031925 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1806 5065629 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6513 5031924 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 368 5086040 2021.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 442 5032710 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 326 5031966 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 39 5136346 2021.01.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus