Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza
Liczba gatunków: 226Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2610 5031940 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 59 5337326 2021.03.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 34 5136337 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 45 5175645 2021.02.13 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6285671 2021.12.18 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5136409 2021.01.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 14045 5031945 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 5086030 2021.01.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 378 5086035 2021.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3146 5031942 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6018934 2021.09.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6283827 2021.12.17 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 606 5031958 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 5065628 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 993 5031926 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 5065644 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5486572 2021.04.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 386 5086041 2021.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 527 5031938 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 5460054 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 129 5312220 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 255 5337322 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 192 5031925 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1984 5065629 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11158 5031924 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 384 5086040 2021.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1166 5032710 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5768633 2021.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 465 5031966 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 52 5136346 2021.01.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 143 5031931 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5373440 2021.04.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 442 5316817 2021.03.21 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6018938 2021.09.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 19 5373398 2021.04.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5037110 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 94 5224989 2021.02.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1259 5263573 2021.03.07 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 12 5664625 2021.05.17 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 829 5031936 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 5799989 2021.06.12 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 543 5550280 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 31 5549189 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 8 5065620 2021.01.09 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 13 5643844 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 45 5047903 2021.01.04 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1272 5047902 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 2584 5032788 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax