Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Anna W-K : Anna Włodarczak-Komosińska
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 874 5030733 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5259047 2021.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 370 5030749 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 128 5254965 2021.03.06 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 5268959 2021.03.09
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1000 5157825 2021.02.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1479 5040864 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11848 5067770 2021.01.10 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5311207 2021.03.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18948 5226669 2021.02.27 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5291797 2021.03.14 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 5157808 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5030746 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5157820 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 811 5030750 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 37 5087110 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 166 5051246 2021.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 12 5196187 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5380492 2021.04.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5526554 2021.04.28 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 5053046 2021.01.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 779 5030748 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5192617 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 65 5347723 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 208 5344209 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 602 5087109 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 710 5157806 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8937 5030731 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 211 5223076 2021.02.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 432 5051245 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5040859 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5110667 2021.01.22 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5410875 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 22 5081036 2021.01.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 5206255 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 37 5030782 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5559777 2021.05.03 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5430836 2021.04.11 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5030765 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 169 5157824 2021.02.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 840 5196800 2021.02.20 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 76 5030738 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5577658 2021.05.05 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5542742 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5193925 2021.01.30 mapa