Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcin Dec : Marcin Dec
Liczba gatunków: 218Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1588 5031798 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5619811 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1320 5031855 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 52 5234719 2021.02.28 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5234726 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5754939 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5771790 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 5757095 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 59 5071659 2021.01.10 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5234740 2021.02.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 448 5027810 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5753508 2021.06.03 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 81 5031829 2021.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 5578121 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 795 5186425 2021.02.16 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 5619967 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 267 5071655 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5764986 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 76 5509392 2021.04.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 5319343 2021.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 390 5509261 2021.04.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5031812 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4987 5027785 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5319373 2021.03.22 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 273 5031817 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 8 5678031 2021.05.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 53 5186396 2021.02.16 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 30 5212566 2021.02.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus