Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Taurea : Monika Żochowska
Liczba gatunków: 257Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1689 5056192 2021.01.07 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5328977 2021.03.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 77 5057355 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 29 5203782 2021.02.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1800 5203794 2021.02.21 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2330 5033431 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 401 5056184 2021.01.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 49 5056183 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5115479 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 34 5115481 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5115480 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 31 5115487 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1323 5051390 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 47 5056188 2021.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 586 5051387 2021.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 20 5104663 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 23 5328956 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5328941 2021.03.24 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 221 5095788 2021.01.17 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6033246 2021.09.07 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 255 5056191 2021.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 87 5115483 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 53 5328966 2021.03.24 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 139 5056199 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 109 5056198 2021.01.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 890 5222365 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2768 5040557 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 364 5052056 2021.01.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 167 5051381 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 5052057 2021.01.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5881942 2021.07.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 45 5040528 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 5198291 2021.02.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5280047 2021.03.13
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 45 5119198 2021.01.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5119209 2021.01.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 368 5115475 2021.01.23 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5119192 2021.01.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5449922 2021.04.14 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 271 5040563 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 20 5033434 2021.01.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 360 5222380 2021.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 5904462 2021.07.18 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 5033732 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 5588119 2021.05.08
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 212 5533718 2021.04.29 mapa
X