Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Piotr Czułowski : Piotr Czułowski
Liczba gatunków: 209Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 538 5034212 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 54 5035011 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5401296 2021.04.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2800 5156322 2021.02.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 913 5154887 2021.02.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 774 5062435 2021.01.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 425 5238809 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 22 5154765 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5194255 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 501 5155863 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 16 5155864 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2043 5034206 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 5158225 2021.02.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 278 5034207 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5192861 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5801568 2021.06.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5606348 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 308 5035013 2021.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 786 5035012 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 108 5192863 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5606534 2021.05.09 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5464806 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5034211 2021.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2500 5194102 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1470 5027915 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 190 5227060 2021.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5118217 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5766328 2021.06.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5040043 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5110486 2021.01.22 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5409455 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 5034235 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5400990 2021.04.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 5118809 2021.01.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5706954 2021.05.25 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5078203 2021.01.13 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 221 5231251 2021.02.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5231429 2021.02.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027626 2021.01.01 mapa