Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

De Gi : Szymon Sendera
Liczba gatunków: 262Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5343909 2021.03.27 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 5036321 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5259519 2021.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5291204 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5312810 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5044703 2021.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 76 5036332 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 278 5088803 2021.01.16 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5293493 2021.03.14 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2504 5233844 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5072330 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 5072325 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5053781 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 5036346 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 67 5072338 2021.01.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 108 5036315 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 6 5053778 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 32 5174950 2021.02.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 5500294 2021.04.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 42 5343913 2021.03.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 179 5036344 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5548566 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 156 5036324 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 25 5036343 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 122 5281162 2021.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 81 5109829 2021.01.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 73 5088805 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 216 5072348 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 136 5036313 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 65 5036351 2021.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 245 5036320 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5637554 2021.05.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 5036334 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 5138480 2021.01.31 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 5116202 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 5116201 2021.01.23
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5612901 2021.05.09
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 37 5036345 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5382701 2021.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 106 5053780 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 5072342 2021.01.10 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 52 5053782 2021.01.06 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5036309 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 42 5321630 2021.03.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 531 5233796 2021.02.28
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 5548563 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5036335 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 5548549 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 10 5500275 2021.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 17 5343921 2021.03.27 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 4 5622492 2021.05.10 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 10 5622488 2021.05.10 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5612954 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 16 5036330 2021.01.02 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 120 5036311 2021.01.02 mapa