Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk
Liczba gatunków: 252Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1508 5035518 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 131 5035520 2021.01.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1852 5028579 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5268821 2021.03.09
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 300 5241993 2021.03.02
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6236255 2021.11.22 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5273509 2021.03.10
X pospolity gęgawa, Anser anser 8054 5035521 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 8 5241987 2021.03.02
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11451 5041456 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 8 5241985 2021.03.02
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 67823 5041455 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5174892 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5174893 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2242 5035535 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 122 5076313 2021.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 649 5035526 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5174891 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5348308 2021.03.28 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5955753 2021.08.08 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5273527 2021.03.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 989 5174899 2021.02.13 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6018743 2021.09.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1245 5100180 2021.01.18 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5174896 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 263 5273526 2021.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1604 5273547 2021.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 900 5028593 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 17386 5041446 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13112 5028566 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1697 5041458 2021.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2597 5041460 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5174890 2021.02.13 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 24 5598796 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 28 5047270 2021.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 306 5078654 2021.01.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5035517 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 5343710 2021.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 87 5059140 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 19 5336469 2021.03.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 461 5035532 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 5432014 2021.04.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 83 5370908 2021.04.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5028558 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 358 5056606 2021.01.07 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 626 5242094 2021.03.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 19 5601778 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 281 5028572 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 5621159 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 79 5579901 2021.05.06 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 18 5526869 2021.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 36 5100200 2021.01.18 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 129 5583547 2021.05.07 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana