Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk
Liczba gatunków: 242Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1047 5035518 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 89 5035520 2021.01.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1025 5028579 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5268821 2021.03.09
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 292 5241993 2021.03.02
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5273509 2021.03.10
X pospolity gęgawa, Anser anser 2186 5035521 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 5241987 2021.03.02
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9323 5041456 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 8 5241985 2021.03.02
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 64374 5041455 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5174892 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5174893 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2167 5035535 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 118 5076313 2021.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 386 5035526 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5174891 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5348308 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5273527 2021.03.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 667 5174899 2021.02.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1088 5100180 2021.01.18 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5174896 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 204 5273526 2021.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 501 5273547 2021.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 640 5028593 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 16542 5041446 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11515 5028566 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1615 5041458 2021.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1200 5041460 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5174890 2021.02.13 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 23 5598796 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 25 5047270 2021.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 267 5078654 2021.01.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5035517 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 5343710 2021.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 47 5059140 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 15 5336469 2021.03.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 273 5035532 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5432014 2021.04.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 65 5370908 2021.04.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5028558 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 54 5056606 2021.01.07 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 63 5242094 2021.03.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 17 5601778 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 164 5028572 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 5621159 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5579901 2021.05.06 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 18 5526869 2021.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus