Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch
Liczba gatunków: 269Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 447 5039863 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6250580 2021.11.29 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 312 5042019 2021.01.03 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6141793 2021.10.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5185706 2021.02.16 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1048 5074566 2021.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 5241668 2021.03.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 356 5049182 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5106949 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 27 6137981 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 30 5185748 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 6138122 2021.10.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 202 5039872 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 112 5182103 2021.02.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 167 5055503 2021.01.07 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6138036 2021.10.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5316496 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5608966 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 412 5060787 2021.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 5520622 2021.04.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 399 5039879 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6002289 2021.08.27 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5324264 2021.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 27 5483759 2021.04.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 72 5059372 2021.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 143 5079979 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3169 5035262 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5241666 2021.03.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 189 5041057 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 5062824 2021.01.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5790514 2021.06.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 47 5035931 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 30 5134678 2021.01.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 64 5039864 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5324166 2021.03.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2071 5049184 2021.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 6001982 2021.08.27 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5608821 2021.05.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5034005 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 18 5120645 2021.01.24 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2068 5238369 2021.03.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5609318 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 207 5029429 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5609029 2021.05.08 mapa