Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch
Liczba gatunków: 246Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 441 5039863 2021.01.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5042019 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5185706 2021.02.16 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1047 5074566 2021.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 5241668 2021.03.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 325 5049182 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5106949 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 5185748 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 176 5039872 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 102 5182103 2021.02.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 128 5055503 2021.01.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5316496 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5608966 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 278 5060787 2021.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 5520622 2021.04.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 277 5039879 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6002289 2021.08.27 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5324264 2021.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 27 5483759 2021.04.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 5059372 2021.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 127 5079979 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3155 5035262 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5241666 2021.03.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 189 5041057 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 5062824 2021.01.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5790514 2021.06.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 32 5035931 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 20 5134678 2021.01.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 63 5039864 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5324166