Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Janocha
Liczba gatunków: 261Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 216 5063612 2021.01.09 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5095816 2021.01.17 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6141807 2021.10.16 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5087769 2021.01.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 11 5087770 2021.01.16 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 295 5070868 2021.01.10 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5185649 2021.02.16 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 429 5185647 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5087776 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 11 5099468 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 16 5063617 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5087775 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 72 5063626 2021.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 86 5063602 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 171 5028645 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 18 5095812 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 5200943 2021.02.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5580850 2021.05.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 24 5841238 2021.06.25 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 352 5063608 2021.01.09 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 31 5377627 2021.04.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 238 5028652 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5087784 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 116 5324159 2021.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 49 5352048 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 65 5028657 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 334 5028654 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7842 5028648 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 22 5119600 2021.01.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 384 5028649 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5070865 2021.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 13 5636483 2021.05.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 57 5028650 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 21 5128246 2021.01.28 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5304454 2021.03.18
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5070867 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5324431 2021.03.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 48 5063606 2021.01.09 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5604207 2021.05.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5604146 2021.05.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 19 5035980 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 77 5134545 2021.01.30 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1946 5218957 2021.02.25 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5605500 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 95 5028666 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5605486 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5533911 2021.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 12 5529656 2021.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5417216 2021.04.10 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 46 5605465 2021.05.09 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 5547964 2021.05.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva