Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Złotnicki : Łukasz Wawrzyniak
Liczba gatunków: 223Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 134 5046818 2021.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 6211353 2021.11.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 5137369 2021.01.31 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6143128 2021.10.17 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 159 5123947 2021.01.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1479 5060418 2021.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3782 5059250 2021.01.08 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 5215371 2021.02.24 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2737 5060416 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6140647 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6144272 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5137131 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 66 5052406 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5094768 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 129 5063357 2021.01.09 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6140646 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6069844 2021.09.21 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 73 5052408 2021.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5621708 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 361 5052407 2021.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5052404 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 46 5347346 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 115 5347354 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 69 5106124 2021.01.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 393 5150861 2021.02.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3729 5046819 2021.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5137123 2021.01.31 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 99 5063358 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5137605 2021.01.31 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5543093 2021.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5120343 2021.01.24 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5619481 2021.05.10 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5623010 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 5369062 2021.04.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 5417341 2021.04.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 115 5085637 2021.01.15 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 5461226 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5046813 2021.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 6 5234847 2021.02.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 421 5228934 2021.02.27 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5691510 2021.05.22 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5075142 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5620736 2021.05.10 mapa