Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Złotnicki : Łukasz Wawrzyniak
Liczba gatunków: 211Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 126 5046818 2021.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 5137369 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 156 5123947 2021.01.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 809 5060418 2021.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3762 5059250 2021.01.08 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 5215371 2021.02.24 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2737 5060416 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5137131 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 47 5052406 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5094768 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 118 5063357 2021.01.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6069844 2021.09.21 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 72 5052408 2021.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5621708 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 334 5052407 2021.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5052404 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 46 5347346 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 115 5347354 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 69 5106124 2021.01.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 386 5150861 2021.02.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2428 5046819 2021.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5137123 2021.01.31 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 99 5063358 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5137605 2021.01.31 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5543093 2021.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5120343 2021.01.24 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5619481 2021.05.10 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5623010 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5369062 2021.04.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 5417341 2021.04.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 102 5085637 2021.01.15 mapa