Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Głęboka Rezerwa #1 : Michał Polakowski
Liczba gatunków: 304Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 6193107 2021.11.04 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5389 5046009 2021.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 152 5079451 2021.01.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2105 5031146 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 5266661 2021.03.08 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 794 5149279 2021.02.03 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5319115 2021.03.22 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 174 5150499 2021.02.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 20832 5031221 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 25 5246034 2021.03.03 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 34292 5219838 2021.02.25 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 20 5246017 2021.03.03
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 198759 5149278 2021.02.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5278039 2021.03.12 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 11207 5150469 2021.02.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 35 5151962 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 581 5150467 2021.02.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 183 5090037 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9345 5031177 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 431 5090038 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 2524 5031175 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 157 5151968 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 5833895 2021.06.22 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 31 5451881 2021.04.16 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5956652 2021.08.08 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5833911 2021.06.22
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2366 5150503 2021.02.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 18 5473516 2021.04.19
X bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6221316 2021.11.15 mapa
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4161 5031237 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 642 5151984 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 476 5344147 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3814 5263232 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3776 5119501 2021.01.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 59220 5151975 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36147 5031183 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7742 5079384 2021.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4836 5049874 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5996350 2021.08.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 12 5582192 2021.05.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 36 5041245 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 160 5079348 2021.01.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 9 5409772 2021.04.09
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 5 5338986 2021.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 207 5041274 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 18 5327604 2021.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 798 5031195 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 20 5150492 2021.02.04 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 126 5386782 2021.04.04 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 551 5040455 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 289 5053371 2021.01.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1207 5152820 2021.02.05 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 44 5545129 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 370 5031185 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 5681240 2021.05.20
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 213 5632191 2021.05.12 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 16 5483116 2021.04.21 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 60 5368230 2021.04.01 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 58 5587686 2021.05.07
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 55 5487873 2021.04.21
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 5529909 2021.04.28
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 5428118 2021.04.11 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 10236 5090039 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus