Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Głęboka Rezerwa #1 : Michał Polakowski
Liczba gatunków: 242Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3135 5046009 2021.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 81 5079451 2021.01.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1220 5031146 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 5266661 2021.03.08 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 768 5149279 2021.02.03 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5319115 2021.03.22 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 154 5150499 2021.02.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 8972 5031221 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 21 5246034 2021.03.03 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30653 5219838 2021.02.25 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 20 5246017 2021.03.03
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 190614 5149278 2021.02.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5278039 2021.03.12 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1091 5150469 2021.02.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 25 5151962 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 448 5150467 2021.02.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 75 5090037 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1692 5031177 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 120 5090038 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 544 5031175 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 40 5151968 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5451881 2021.04.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1431 5150503 2021.02.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 5473516 2021.04.19
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1167 5031237 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 146 5151984 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 311 5344147 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2394 5263232 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 852 5119501 2021.01.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 57707 5151975 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18276 5031183 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7665 5079384 2021.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3099 5049874 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5582192 2021.05.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 22 5041245 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 135 5079348 2021.01.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5409772 2021.04.09
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 5338986 2021.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 43 5041274 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 15 5327604 2021.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 296 5031195 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5150492 2021.02.04 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 49 5386782 2021.04.04 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 418 5040455 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 122 5053371 2021.01.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 555 5152820 2021.02.05 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 5545129 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 123 5031185 2021.01.01 mapa