Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek
Liczba gatunków: 234Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1587 5027366 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 383 5027402 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 121 5212063 2021.02.23 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 9639 5027594 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 17 5155721 2021.02.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 21420 5027371 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 18 5130267 2021.01.29 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25828 5027595 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5030492 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 147 5027406 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5030497 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 214 5027408 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5420153 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5668807 2021.05.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5160066 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5155016 2021.02.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 280 5030494 2021.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5667511 2021.05.18 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 86 5027407 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5027404 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 38 5370428 2021.04.01 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 226 5331442 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 581 5073308 2021.01.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1446 5028761 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10812 5027361 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 170 5154905 2021.02.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 998 5027392 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5159008 2021.02.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5735857 2021.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5027369 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5378366 2021.04.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 53 5027389 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 19 5440622 2021.04.12 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 241 5027405 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 5033378 2021.01.01 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5369464 2021.04.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5029138 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 267 5115015 2021.01.23 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 226 5216500 2021.02.24 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5647599 2021.05.15 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5160376 2021.02.07 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5027378 2021.01.01 mapa