Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kasia Kc : Katarzyna Kąciak
Liczba gatunków: 227Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 172 5056040 2021.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 6188549 2021.11.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5075825 2021.01.12 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 7 6145750 2021.10.17 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 56 5075823 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2307 5059872 2021.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 394 5075821 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 81 5075822 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5056048 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 41 5056045 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 25 5056047 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 5056034 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 261 5056037 2021.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5056042 2021.01.04 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 275 5056038 2021.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 5058908 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 56 5224115 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 41 5115975 2021.01.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 153 5058893 2021.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 5058895 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 5311830 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 97 5075827 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5058939 2021.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 39 5058938 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 532 5056039 2021.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 44 5160223 2021.02.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 64 5160237 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5596478 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5115976 2021.01.23 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 22 5231220 2021.02.27 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5951074 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 5078355 2021.01.13 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5677897 2021.05.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 138 5058867 2021.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 17 5056035 2021.01.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5116191 2021.01.12 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5341940 2021.03.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 34 5257983 2021.03.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5155949 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5596483 2021.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5541529 2021.04.30 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5651889 2021.05.15 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5854178 2021.06.28 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 5651886 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 25 5078351 2021.01.13 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1617 5058897 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 152 5117723 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 5895880 2021.07.15 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5886805 2021.07.11 mapa
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 5898166 2021.07.16 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 95 5821864 2021.06.19 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2006 5202766 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5887036 2021.07.11 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5378180 2021.04.02 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 128 5202769 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5895900 2021.07.15 mapa
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 36 5315482 2021.03.21 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 5895881 2021.07.15 mapa
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 26 5378161 2021.04.02 mapa
X rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 5997552 2021.08.25 mapa