Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kasia Kc : Katarzyna Kąciak
Liczba gatunków: 216Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 169 5056040 2021.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5075825 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 55 5075823 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2300 5059872 2021.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 339 5075821 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 71 5075822 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5056048 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 41 5056045 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 25 5056047 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 5056034 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 255 5056037 2021.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5056042 2021.01.04 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 71 5056038 2021.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5058908 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 56 5224115 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 39 5115975 2021.01.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 141 5058893 2021.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 5058895 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 5311830 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 97 5075827 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5058939 2021.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 38 5058938 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 502 5056039 2021.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 44 5160223 2021.02.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5160237 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5596478 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5115976 2021.01.23 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 5231220 2021.02.27 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5951074 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 5078355 2021.01.13 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5677897 2021.05.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 137 5058867 2021.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 14 5056035 2021.01.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5116191 2021.01.12 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5341940 2021.03.27 mapa
X