Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kacper Mikulski : Kacper Mikulski
Liczba gatunków: 178Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 98 5115889 2021.01.23 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 5141034 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5141062 2021.01.31 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 195 5283953 2021.03.13 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5283964 2021.03.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5283954 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6003494 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5141071 2021.01.31 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5141063 2021.01.31 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 5115888 2021.01.23 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5283965 2021.03.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 5465726 2021.04.18 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5351520 2021.03.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 5115895 2021.01.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5115894 2021.01.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5370572 2021.04.01 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5370575 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5283968 2021.03.13 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5283951 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 258 5029459 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5283949 2021.03.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 77 5029458 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5721569 2021.05.28 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 36 5059267 2021.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5731776 2021.05.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5029471 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 5388333 2021.04.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 5370574 2021.04.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5997519 2021.08.25 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5061217 2021.01.08 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5856282 2021.06.30 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 172 5281062 2021.03.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 29 5035842 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 37 5560844 2021.05.03 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 7 5619920 2021.05.10 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5388340 2021.04.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5731779 2021.05.30 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5560843 2021.05.03 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5029470 2021.01.01 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 47 5116099 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 31 5198007 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 5283963 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5765983 2021.06.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius