Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

MarioGeo : Mariusz Lizoń
Liczba gatunków: 234Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5377462 2021.04.02 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1578 5037566 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5137550 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5245719 2021.03.03 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6182903 2021.10.31 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5452488 2021.04.16 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 832 5098019 2021.01.17 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2136 5050582 2021.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 221 5237220 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 74 5095147 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6302207 2021.12.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5149304 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6302208 2021.12.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 271 5053566 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5149302 2021.02.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 247 5053564 2021.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 9 5106852 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 16 5442617 2021.04.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 5442610 2021.04.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 70 5045972 2021.01.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 142 5045975 2021.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 723 5053569 2021.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5149642 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 5363827 2021.03.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 29 5200149 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 5059488 2021.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5200141 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 577 5037567 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5231729 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5041609 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 6160282 2021.10.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5727829 2021.05.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 22 5115830 2021.01.23 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5859678 2021.07.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 65 5041610 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5363835 2021.03.31 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 282 5053567 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6079147 2021.09.25 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 5461057 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5031620 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5990500 2021.08.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 34 5224538 2021.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 5601316 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5031622 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 56 5670730 2021.05.18 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 11 5601299 2021.05.09 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 8 5237219 2021.02.28 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 5659581 2021.05.16 mapa