Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

krakers : Wiktor Kroker
Liczba gatunków: 244Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5055006 2021.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 59 6230350 2021.11.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 5172515 2021.02.11 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5249087 2021.03.04 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 153 5240078 2021.03.01 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 5306633 2021.03.19 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5781348 2021.06.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 174 5074573 2021.01.11 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5400671 2021.04.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5142 5046252 2021.01.04 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 5249404 2021.03.04 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5452 5063532 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 240 5172473 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 5172490 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 75 5172484 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 51 5757109 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 77 5061290 2021.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 5172474 2021.02.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 682 5055023 2021.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 52 5172486 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5516631 2021.04.24 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 35 5317554 2021.03.19 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 44 5172481 2021.02.11 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6232377 2021.11.20 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3144 5132374 2021.01.29 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 314 5172483 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 45 5313233 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 463 5313235 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 238 5116005 2021.01.23 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 127 5172509 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 688 5055001 2021.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 47 5141816 2021.01.31 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 728 5101556 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 5103576 2021.01.19 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 5551291 2021.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 19 5055030 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 17 5127007 2021.01.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 55 5061291 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 5400575 2021.04.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5172487 2021.02.11 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 13 5172502 2021.02.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5400576 2021.04.06 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5055031 2021.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 443 5074574 2021.01.11 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1099 5074575 2021.01.11 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5757110 2021.06.04 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 6 5144110 2021.02.01 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5046257 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6092704 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 5551346 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 8 5551270 2021.04.30 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 5132332 2021.01.29 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5633672 2021.05.12 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5865921 2021.07.04 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 23 5055002 2021.01.06 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 315 5132354 2021.01.29 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 1042 5055027 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda