Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Danieleks Krosno : Daniel Stasiowski
Liczba gatunków: 217Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 420 3838480 2020.01.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 3838472 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 41 3899998 2020.01.01 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 16 3865362 2020.01.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 29 3842236 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 127 3838489 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 3838483 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 382 3838463 2020.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 3899997 2020.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4340891 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 74 3872128 2020.01.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 4035218 2020.03.17 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 193 3838484 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 4052596 2020.03.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 107 4011090 2020.03.12 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 32 4013804 2020.03.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 3838487 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 184 3838486 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11465 3838461 2020.01.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 287 3838473 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4118146 2020.04.04 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 19 4284307 2020.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 86 3838464 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 42 3921879 2020.02.15 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus