Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Danieleks Krosno : Daniel Stasiowski
Liczba gatunków: 269Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 6 4881955 2020.10.30 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 441 3838480 2020.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 4860714 2020.10.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 3838472 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4858093 2020.10.19 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 3899998 2020.01.01 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 32 4701483 2020.08.09 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 23 3865362 2020.01.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4851641 2020.10.17 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 230 3842236 2020.01.18 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4820525 2020.10.04 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4851666 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 8 4855748 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4851663 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 11 4855749 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 134 3838489 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 3838483 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 414 3838463 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4851664 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 3899997 2020.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4340891 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 111 3872128 2020.01.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 12 4035218 2020.03.17 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 210 3838484 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 4052596 2020.03.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 114 4011090 2020.03.12 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 4013804 2020.03.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 21 3838487 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 210 3838486 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11892 3838461 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4743162 2020.09.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 416 3838473 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4118146 2020.04.04 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 21 4284307 2020.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 86 3838464 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 55 3921879 2020.02.15 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 48 3838470 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4138237 2020.04.08 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 4061541 2020.03.22 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 4855753 2020.10.18 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 4194767 2020.04.19 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 461 3838458 2020.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 671 3887813 2020.02.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 829 3950926 2020.02.23 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 14 4276325 2020.04.30 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 300 3842103 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4707832 2020.08.19 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
X bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus 1 4867750 2020.10.24 mapa
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 4200467 2020.04.20 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 30 4250999 2020.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 21 4083944 2020.03.27 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 15 4284300 2020.05.01 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 4174408 2020.04.16 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4389821 2020.05.16 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus