Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Dubelt #3 : Piotr Świętochowski
Liczba gatunków: 230Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 305 3891347 2020.02.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 110 3846809 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 3978671 2020.03.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 627 3979665 2020.01.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 3196 3846797 2020.01.19 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3978678 2020.03.03 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1721 3970292 2020.03.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10180 3958219 2020.02.26 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 300 3979657 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 46 3979643 2020.01.31 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 90 3979659 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 29 3979658 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 459 3928294 2020.02.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 3999919 2020.03.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 205 3846805 2020.01.19 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 14 3979645 2020.01.31 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 3979679 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 124 3999922 2020.03.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4137 3846808 2020.01.19 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 106 3979656 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 4073757 2020.03.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 34 4183463 2020.04.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 92 3979668 2020.01.30 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1107 3846804 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1633 3846806 2020.01.19 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 3958209 2020.02.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 232 3979873 2020.03.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4448855 2020.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 3898992 2020.02.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 3970298 2020.03.01 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 4069944 2020.03.24 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4004837 2020.03.10
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4025548 2020.03.15 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 68 3979661 2020.01.30 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 3979662 2020.01.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4032808 2020.03.17 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 207 3928293 2020.02.16 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 208 3979644 2020.01.31 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4333404 2020.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 3928301 2020.02.16 mapa