Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Lenny Dobrzyński : Kuba Dobrzyński
Liczba gatunków: 271Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 188 3814378 2020.01.11 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3971248 2020.03.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 3971245 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4089763 2020.03.28 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3972044 2020.03.01 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3941482 2020.02.20 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 471 3814365 2020.01.11 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3971244 2020.03.01 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3868855 2020.01.26 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 3972045 2020.03.01 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 3868668 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 3901825 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 209 3903569 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 11 3905099 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3905101 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 99 3868667 2020.01.26 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3971249 2020.03.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 143 3814379 2020.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 61 3902862 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 4591319 2020.07.03 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 23 3971242 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4591228 2020.07.03 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 503 3941466 2020.02.20 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4204251 2020.04.21 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 154 3913408 2020.02.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 3912088 2020.02.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 60 4037477 2020.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 85 4028353 2020.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 3971246 2020.03.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 3907856 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 539 3798191 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 25 3971247 2020.03.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 118 3918585 2020.02.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4257432 2020.04.27 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4443408 2020.05.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 3864292 2020.01.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3971243 2020.03.01 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4367663 2020.05.13 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 64 4028367 2020.03.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4080962 2020.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 125 3911232 2020.02.10 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4854114 2020.10.18 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4177011 2020.04.17 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3819500 2020.01.12 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4012852 2020.03.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 44 3902864 2020.02.08 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4368048 2020.05.13 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 32 3798508 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4366356 2020.05.12 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 4301959 2020.05.03 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4245863 2020.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 11 3941502 2020.02.20 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 4 4314307 2020.05.04 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4126470 2020.04.05 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4158564 2020.04.12 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 3979235 2020.03.03 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 74 3941463 2020.02.20 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 41 3917145 2020.02.13 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax