Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

PRRTeam : Błażej Nowak
Liczba gatunków: 191Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1403 3775752 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3775740 2020.01.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 438 3775735 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 31 3855452 2020.01.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 4626 3775786 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 292 3775771 2020.01.01 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35213 3775734 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 30 3805180 2020.01.07 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 37330 3775787 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3917530 2020.02.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3805193 2020.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3867909 2020.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 4013020 2020.03.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3930360 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 3930365 2020.02.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 24 3930367 2020.02.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 155 4028938 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 148 4028937 2020.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 112 3930354 2020.02.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 261 3775764 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7408 3775766 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 3930356 2020.02.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 558 3786315 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 4143053 2020.04.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 16 4447780 2020.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 3786325 2020.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 24 4139489 2020.04.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus