Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Łęgowy Ejber : Marcin Wojtkowiak
Liczba gatunków: 189Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 506 3779592 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 3916133 2020.02.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 3916132 2020.02.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 93 3831057 2020.01.14 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 733 3831058 2020.01.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4342 3868805 2020.01.26 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5716 3831065 2020.01.14 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4279610 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 206 3831068 2020.01.14 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 3897909 2020.02.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 74 3831085 2020.01.14 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3984900 2020.03.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 3977987 2020.03.03 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4279600 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 508 3831089 2020.01.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1116 3831069 2020.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 4011917 2020.03.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4029001 2020.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 83 3981472 2020.03.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 3981473 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3758 3779591 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 28 3981468 2020.03.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 53 3927801 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 4313079 2020.05.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 3916129 2020.02.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4359963 2020.05.11 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus