Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Adam Olszewski : Adam Olszewski
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 895 3786788 2020.01.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 41 3833768 2020.01.15 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4729809 2020.08.28 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 4713123 2020.08.21 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4865114 2020.10.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2769 3882297 2020.01.31 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 51 4014692 2020.03.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 14 4905913 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2558 3786741 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 4084102 2020.03.27 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 631 4713119 2020.08.21 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4865113 2020.10.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 52 4715071 2020.08.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4772456 2020.09.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 125 4003007 2020.03.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 188 4003005 2020.03.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 4849105 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 4300418 2020.05.02 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 77 4112424 2020.04.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1445 4112423 2020.04.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 359 4014693 2020.03.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6485 3786739 2020.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4112422 2020.04.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 79 3786742 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4921120 2020.11.14 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 4380199 2020.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 57 3786737 2020.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 3903660 2020.02.08 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 7 3936585 2020.02.18 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 86 3786740 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 69 4052788 2020.03.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 593 4052771 2020.03.20 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4572242 2020.06.26 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4188141 2020.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 370 3928305 2020.02.16 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas