Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

b_tomek : Tomasz Blachucik
Liczba gatunków: 131Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 144 3816296 2020.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4093785 2020.03.29 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 314 3816299 2020.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4021441 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 61 3965315 2020.02.29 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3965316 2020.02.29 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3965353 2020.02.29 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 114 3965318 2020.02.29 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4059892 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 209 3816334 2020.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3965356 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 34 4093777 2020.03.29 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 31 4121892 2020.04.05 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 4093759 2020.03.29 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4021000 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1396 3816298 2020.01.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 3816304 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4519648 2020.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 4004046 2020.03.10 mapa