Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Michał Kucharski : Michał Kucharski
Liczba gatunków: 211Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3894838 2020.02.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 3890298 2020.02.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 3890300 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 71 3890290 2020.02.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 43 3890293 2020.02.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 3890313 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 545 3864910 2020.01.25 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3928728 2020.02.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3864908 2020.01.25 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 3864909 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 3947157 2020.02.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 3928724 2020.02.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 3928852 2020.02.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4844870 2020.10.14 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 4012146 2020.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 3864901 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 26 3928664 2020.02.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 72 3890315 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3864902 2020.01.25 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3890317 2020.02.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 149 3864925 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4098344 2020.03.29 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4442600 2020.05.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3902461 2020.02.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 3890329 2020.02.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus