Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach
Liczba gatunków: 174Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 87 3834541 2020.01.12 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3918453 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3918452 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4618156 2020.07.12 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1117 3858952 2020.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1081 3918448 2020.02.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 720 3858956 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4867229 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 5 4867231 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4925802 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4905961 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 3845775 2020.01.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 97 3833812 2020.01.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3845772 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3926650 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 21 3858954 2020.01.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 50 4574427 2020.06.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 3955220 2020.02.21 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4925805 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4058449 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 3864994 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4099596 2020.03.29 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 3918455 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 568 3833814 2020.01.12 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3833788 2020.01.15
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 37 3858951 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 22 3833819 2020.01.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 3865003 2020.01.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 35 3918438 2020.02.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 4185065 2020.04.17 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4242882 2020.04.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4058452 2020.03.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4185049 2020.04.17 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 31 3834544 2020.01.06 mapa