Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach
Liczba gatunków: 157Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 51 3834541 2020.01.12 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3918453 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3918452 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4618156 2020.07.12 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1090 3858952 2020.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1060 3918448 2020.02.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 715 3858956 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 3845775 2020.01.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 3833812 2020.01.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3845772 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3926650 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 21 3858954 2020.01.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 50 4574427 2020.06.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 3955220 2020.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4058449 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 3864994 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4099596 2020.03.29 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 3918455 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 538 3833814 2020.01.12 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3833788 2020.01.15
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 37 3858951 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 22 3833819 2020.01.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 3865003 2020.01.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 20 3918438 2020.02.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix