Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

ORPD Dżawat : Wiktor Kilinowski
Liczba gatunków: 145Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 3930161 2020.02.15 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4128167 2020.04.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 3857870 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 4 4140330 2020.04.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 3930139 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3930140 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 3933481 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 3857876 2020.01.22 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3930142 2020.02.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3930143 2020.02.15 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3930138 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4460639 2020.05.30 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4385657 2020.05.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
dość pospolity głowienka, Aythya ferina
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 4171019 2020.04.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3960423 2020.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3858007 2020.01.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca