Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tymek von Mostowiak : Tymoteusz Mazurkiewicz
Liczba gatunków: 226Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 475 3852557 2020.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4507920 2020.06.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4673528 2020.08.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 4670934 2020.08.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 24 3926439 2020.02.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3968957 2020.02.29 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3852558 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 3852562 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 3882447 2020.01.31 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 3852563 2020.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4425382 2020.05.23 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4674490 2020.08.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3989024 2020.03.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 3852560 2020.01.11 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 99 4113274 2020.04.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 52 3852561 2020.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 3817835 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 4062024 2020.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 43 3968954 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 26 3852583 2020.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 3852593 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 98 3852559 2020.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4202367 2020.04.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 138 3852594 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4312279 2020.05.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 3852445 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4237466 2020.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 27 3852595 2020.01.18 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4237469 2020.04.25 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 131 3989002 2020.03.07 mapa