Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tymek von Mostowiak : Tymoteusz Mazurkiewicz
Liczba gatunków: 261Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4882436 2020.10.30 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 514 3852557 2020.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4507920 2020.06.09 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4850748 2020.10.17 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4673528 2020.08.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 4670934 2020.08.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 24 3926439 2020.02.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 41 3968957 2020.02.29 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 73 3852558 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 35 4847196 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 24 4847199 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 28 4847197 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 4852813 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 3852562 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 19 3882447 2020.01.31 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 3852563 2020.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 15 4847198 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4425382 2020.05.23 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4674490 2020.08.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3989024 2020.03.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 75 3852560 2020.01.11 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 109 4113274 2020.04.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 156 3852561 2020.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 19 3817835 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 4062024 2020.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 76 3968954 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 51 3852583 2020.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 86 3852593 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 689 3852559 2020.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4202367 2020.04.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 431 3852594 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4692055 2020.08.13 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4312279 2020.05.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 3852445 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4237466 2020.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 56 3852595 2020.01.18 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4237469 2020.04.25 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 158 3989002 2020.03.07 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 4848013 2020.10.16 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 26 4425387 2020.05.23 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3852449 2020.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 28 3989043 2020.03.07 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 59 3962675 2020.02.28 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 7 4255599 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 3852450 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 52 4202304 2020.04.20 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 21 4237467 2020.04.25 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 10 4465277 2020.05.31 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 6 4335600 2020.05.08 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4622988 2020.07.14 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva