Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Arek Furdyna : Arek Furdyna
Liczba gatunków: 238Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4903121 2020.11.08 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 3834287 2020.01.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 4003497 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4003416 2020.03.01 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4003519 2020.03.01 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 17 3915332 2020.02.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 3915333 2020.02.08 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 3915336 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 4011814 2020.03.03 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 138 4019619 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 13 4011846 2020.03.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 4011845 2020.03.03 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3837441 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 3915331 2020.02.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 3894354 2020.01.18 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 22 4025179 2020.03.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 15 4068746 2020.03.14 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 4003485 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 4463152 2020.05.30 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 3837335 2020.01.11 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4434032 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 3837438 2020.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 3837463 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4068853 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4003447 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3915341 2020.02.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 3915338 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 3830417 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 3915339 2020.02.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4003458 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4463197 2020.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3837384 2020.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 23 3853165 2020.01.12 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4929488 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 7 4306587 2020.05.01
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 3939452 2020.01.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4463185 2020.05.30 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 3837442 2020.01.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4011896 2020.03.04 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3830396 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 22 4093349 2020.03.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 3939472 2020.02.16 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4306638 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 3837262 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4308402 2020.05.02 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4306123 2020.04.30 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4463193 2020.05.30 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex