Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Aśka Przyborowska : Joanna Przyborowska
Liczba gatunków: 288Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4891947 2020.11.02 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 404 3783412 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3894160 2020.02.04 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 3787546 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 12 4847370 2020.10.15 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3936400 2020.02.18 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3844648 2020.01.18 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3791489 2020.01.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 464 3791420 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 223 3783435 2020.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1033 3844646 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 81 3777413 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 69 3783393 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 88 3777426 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 46 3777425 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 248 3783487 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 3787540 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 318 3777424 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 23 3783400 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 22 3900433 2020.02.07 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 3844650 2020.01.18 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4807765 2020.09.30 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 203 3827835 2020.01.13 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 38 3810624 2020.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 19 4194883 2020.04.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 153 3787544 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 38 3783416 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 58 4050214 2020.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 3791424 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 27 3824424 2020.01.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 114 3783486 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1525 3783414 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 3936413 2020.02.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 176 3827979 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4591502 2020.07.03 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 13 4285530 2020.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 3810617 2020.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 73 3866838 2020.01.25 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4905526 2020.11.08
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 3830454 2020.01.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 3824425 2020.01.11 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 90 3777415 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 4596158 2020.07.04 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 45 3972763 2020.03.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 3777299 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 16 3985652 2020.03.05 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 624 3783396 2020.01.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 13 4294688 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 68 3796874 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4449152 2020.05.27 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 95 4285341 2020.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 21 4194833 2020.04.19 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 38 3827836 2020.01.13 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 9 4381126 2020.05.15 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4603985 2020.07.07 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 4425995 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 17 3830456 2020.01.14 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 288 3777412 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 356 3787547 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax