Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Artur Oruba : Artur Oruba
Liczba gatunków: 255Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 386 3782804 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3894151 2020.02.04 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 3787511 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3936390 2020.02.18 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3844585 2020.01.18 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3791488 2020.01.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 367 3791337 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 149 3782853 2020.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1032 3844583 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 9 3777228 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 19 3782995 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 74 3777241 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 46 3777240 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 231 3783524 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 3787505 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 195 3777239 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 3783066 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 17 3900404 2020.02.07 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 3844587 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 125 3827625 2020.01.13 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 38 3810592 2020.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 14 4194826 2020.04.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 145 3787509 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 27 3782826 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 58 4050208 2020.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 3791341 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 26 3824419 2020.01.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 87 3783523 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1528 3782829 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3936314 2020.02.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 95 3827379 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4591498 2020.07.03 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 13 4285021 2020.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 3810585 2020.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 51 3866818 2020.01.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 3830427 2020.01.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 3824420 2020.01.11 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 85 3777230 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4596106 2020.07.04 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 44 3972733 2020.03.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 3777088 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 12 3985650 2020.03.05 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 3782998 2020.01.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 11 4294618 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 170 3796708 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4449088 2020.05.27 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 83 4284594 2020.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 20 4194575 2020.04.19 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 30 3827626 2020.01.13 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 9 4381124 2020.05.15 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4603982 2020.07.07 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4425880 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 3830428 2020.01.14 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 287 3777227 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 271 3787512 2020.01.03 mapa