Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Rafał Szczęch : Rafał Szczęch
Liczba gatunków: 211Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 85 3810040 2020.01.09 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 38 3778701 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 3932469 2020.02.14 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4103676 2020.03.30 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 117 3826511 2020.01.11 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3977142 2020.03.02 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3977143 2020.03.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3977145 2020.03.02 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8801 3826512 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3826599 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 3826609 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 3826602 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 3826586 2020.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 3932468 2020.02.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3826619 2020.01.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4103527 2020.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4103695 2020.03.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4103714 2020.03.27 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 322 3810042 2020.01.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2132 3778702 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3932492 2020.02.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 41 3879997 2020.01.29 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3826505 2020.01.11 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4384899 2020.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4103735 2020.03.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4103732 2020.03.26 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 3982092 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4371590 2020.05.08
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps