Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Mateusz Ściborski : Mateusz Ściborski
Liczba gatunków: 261Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1128 3792112 2020.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3906728 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 249 3817858 2020.01.11 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4729982 2020.08.29 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 46 3815028 2020.01.11 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 56 3815034 2020.01.11 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 5532 3815030 2020.01.11 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 3815032 2020.01.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 45 3818048 2020.01.11 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 341 3815029 2020.01.11 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 7 4150962 2020.04.11 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 239 3792125 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 46 3867221 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 49 3792124 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 85 3838323 2020.01.17 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2217 3792126 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 96 3815023 2020.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 307 3792115 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 57 3792114 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4836641 2020.10.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 310 3920750 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4596346 2020.07.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 525 3798170 2020.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4307044 2020.05.03 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10063 3792121 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8860 3868673 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 78 4140846 2020.04.09 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 330 3920725 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1540 3864384 2020.01.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1683 3864387 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1927 3792119 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 101 4020537 2020.03.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1041 3920724 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3798171 2020.01.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4339613 2020.05.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 21 3864391 2020.01.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 28 4182169 2020.04.18 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 3991722 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 130 3792122 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4273148 2020.04.30 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 224 3792123 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 3864383 2020.01.25 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 3921288 2020.02.15 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 19 3901225 2020.02.08 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 40 3970209 2020.03.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 195 3826493 2020.01.13 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4524582 2020.06.13 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 66 3814993 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4457554 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 258 4284435 2020.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 26 4282166 2020.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 20 3970190 2020.03.01 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 4551578 2020.06.20 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4603875 2020.07.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva