Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Paweł Wacławik : Paweł Wacławik
Liczba gatunków: 176Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 617 3797360 2020.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3981041 2020.03.04 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 3981040 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3981044 2020.03.04 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 3969123 2020.03.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 808 3900956 2020.02.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1529 3980113 2020.03.04 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 3980513 2020.03.04
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8032 3980112 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 3969084 2020.03.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 31 3797347 2020.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3981054 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 198 3969058 2020.03.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 96 3969131 2020.03.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4085340 2020.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 4086911 2020.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4085362 2020.03.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 420 3900974 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 904 3797337 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 28 3981047 2020.03.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 197 3981046 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 40 3811180 2020.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4526177 2020.06.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 35 3797323 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 3980128 2020.03.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix