Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Wredny Szu : Andrzej Szuksztul
Liczba gatunków: 237Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 122 3805773 2020.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3968042 2020.02.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 3968049 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 61 4099380 2020.03.29 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4064345 2020.03.22
X pospolity gęgawa, Anser anser 244 3968060 2020.02.29 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4058541 2020.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 3968149 2020.02.29 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 7 4154332 2020.04.11
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 136 3805750 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 36 3827114 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 3805969 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3956836 2020.02.23 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3973197 2020.03.01 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 67 3960449 2020.02.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 141 3956837 2020.02.23 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 24 3802542 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 48 3997895 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 4617876 2020.07.12
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 3997896 2020.03.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4154405 2020.04.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 106 3964705 2020.02.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 3904336 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 4058529 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 41 3997899 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 3959785 2020.01.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 24 3827112 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 146 3805772 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 3997898 2020.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 407 3997900 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4330325 2020.05.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4409828 2020.05.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3993054 2020.03.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4094071 2020.03.28
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4105939 2020.03.31 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 15 4011675 2020.03.12 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 3827102 2020.01.13 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4024461 2020.03.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4154331 2020.04.11
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 3979130 2020.03.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4030210 2020.03.16 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 3850206 2020.01.18 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4354063 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3997915 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4427073 2020.05.23
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 28 4354072 2020.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 4296136 2020.05.02
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4154335 2020.04.11
X rzadki derkacz, Crex crex 3 4582915 2020.06.29 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4134155 2020.04.07 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 86 3959790 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 288 3904363 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
X bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus 1 4634888 2020.07.18
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4641984 2020.07.21 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 4641978 2020.07.21 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 49 4638983 2020.07.20
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 37 4018351 2020.03.14 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 35 4082332 2020.03.27
X bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 4641988 2020.07.21 mapa
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 342 3968145 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 22 4617873 2020.07.12
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 3997916 2020.03.08 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 4431581 2020.05.24 mapa
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4463878 2020.05.30 mapa
X rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 4652458 2020.07.26
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
X rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 20 4619706 2020.07.12
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax 48 3997917 2020.03.08 mapa
X rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 6 4422296 2020.05.22 mapa
X rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 16 4617874 2020.07.12
X rzadki biegus mały, Calidris temminckii 14 4422295 2020.05.22 mapa
X rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 4647799 2020.07.24 mapa
X dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 494 4217299 2020.04.22 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima
bardzo rzadki biegus długoskrzydły, Calidris bairdii
X rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4652540 2020.07.26
bardzo rzadki biegus karłowaty, Calidris minutilla
bardzo rzadki biegus białorzytny, Calidris fuscicollis
bardzo rzadki biegus płowy, Calidris subruficollis
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos
bardzo rzadki biegus tundrowy, Calidris pusilla
bardzo rzadki szlamiec długodzioby, Limnodromus scolopaceus
rzadki słonka, Scolopax rusticola
rzadki dubelt, Gallinago media
X dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 88 4064346 2020.03.22 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus
X dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 4206236 2020.04.21
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius
X dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4154329 2020.04.11
X bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4463873 2020.05.30 mapa
X rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4565659 2020.06.24
X dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 4192443 2020.04.18
bardzo rzadki brodziec piegowaty, Tringa melanoleuca
X dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 23 4082331 2020.03.27
X dość pospolity łęczak, Tringa glareola 31 4192440 2020.04.18
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni
bardzo rzadki maskonur, Fratercula arctica
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle
X rzadki alka, Alca torda 2 3827093 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki alczyk, Alle alle
bardzo rzadki nurzyk polarny, Uria lomvia
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus
X bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4628474 2020.07.17 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus
bardzo rzadki wydrzyk wielki, Stercorarius skua
bardzo rzadki mewa modrodzioba, Pagophila eburnea
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla
bardzo rzadki mewa cienkodzioba, Chroicocephalus genei
X pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1063 3805747 2020.01.06 mapa
X rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 257 4019119 2020.03.14 mapa
bardzo rzadki mewa różowa, Rhodostethia rosea
bardzo rzadki mewa karaibska, Leucophaeus atricilla
bardzo rzadki mewa śródziemnomorska, Ichthyaetus audouinii
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus
X bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4630833 2020.07.17 mapa
X dość pospolity mewa siwa, Larus canus 48 3805970 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis
X rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4179009 2020.04.16
X dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 51 3805748 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki mewa popielata, Larus smithsonianus
rzadki mewa romańska, Larus michahellis
X dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3827119 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus
bardzo rzadki mewa polarna, Larus glaucoides
bardzo rzadki mewa ochocka, Larus schistisagus
X rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 3827098 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica
X rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 9 4431579 2020.05.24 mapa
X rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 58 3904246 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki rybitwa różowa, Sterna dougallii
X dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 28 4182670 2020.04.18 mapa
X bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4664320 2020.07.31 mapa
X rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 11 4431576 2020.05.24 mapa
X rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4644079 2020.07.21 mapa
X dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 4431580 2020.05.24 mapa
X rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4463879 2020.05.30 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata
X rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4266997 2020.04.28 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii
bardzo rzadki oceannik żółtopłetwy, Oceanites oceanicus
bardzo rzadki nawałnik burzowy, Hydrobates pelagicus
bardzo rzadki nawałnik duży, Hydrobates leucorhous
bardzo rzadki fulmar, Fulmarus glacialis
bardzo rzadki burzyk żółtodzioby, Calonectris diomedea
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea
bardzo rzadki burzyk północny, Puffinus puffinus
bardzo rzadki burzyk balearski, Puffinus mauretanicus
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra
X pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 3973198 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus
bardzo rzadki pelikan kędzierzawy, Pelecanus crispus
X dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4247200 2020.04.26 mapa
X rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4645540 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis
X pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 59 3959779 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea
X pospolity czapla biała, Ardea alba 12 3993057 2020.03.07 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta
X bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4535822 2020.06.13
X bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4621508 2020.07.12
X bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 4640740 2020.07.21 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus
bardzo rzadki kormoran czubaty, Phalacrocorax aristotelis
X pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 384 3805751 2020.01.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus
X bardzo rzadki kaniuk, Elanus caeruleus 2 4492168 2020.06.06 mapa
X rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 10 4499153 2020.06.06 mapa
bardzo rzadki orłosęp, Gypaetus barbatus
bardzo rzadki ścierwnik, Neophron percnopterus
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus
bardzo rzadki sęp płowy, Gyps fulvus
bardzo rzadki sęp kasztanowaty, Aegypius monachus
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga
bardzo rzadki orzeł stepowy, Aquila nipalensis
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos
bardzo rzadki orzełek, Hieraaetus pennatus
X pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 13 4057348 2020.03.21 mapa
X rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4241876 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus
X dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4266991 2020.04.28 mapa
bardzo rzadki krogulec krótkonogi, Accipiter brevipes
X dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 67 3959786 2020.01.25 mapa
X dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 3904407 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki bielik wschodni, Haliaeetus leucoryphus
X pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 13 3850211 2020.01.18 mapa
X dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4192478 2020.04.18 mapa
X rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4463936 2020.05.30 mapa
X dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 21 4077218 2020.03.26 mapa
X pospolity myszołów, Buteo buteo 26 3850235 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus
rzadki płomykówka, Tyto alba
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum
rzadki pójdźka, Athene noctua
rzadki włochatka, Aegolius funereus
bardzo rzadki syczek, Otus scops
rzadki uszatka, Asio otus
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus
X dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 4260222 2020.04.27 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa
bardzo rzadki sowa śnieżna, Bubo scandiacus
rzadki puchacz, Bubo bubo
X dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4630921 2020.05.30 mapa
X rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4182658 2020.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus
X dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3850201 2020.01.18 mapa
X dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 3850200 2020.01.18 mapa
X dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 6 3904409 2020.02.08 mapa
X dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 3904408 2020.02.08 mapa
X pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 16 3850202 2020.01.18 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos
X rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 3942338 2020.02.16 mapa
X rzadki żołna, Merops apiaster 6 4498679 2020.06.07
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus
X dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 4 3959806 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki rybaczek srokaty, Ceryle rudis
bardzo rzadki pustułeczka, Falco naumanni
X pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 3997924 2020.03.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus
X rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4241874 2020.04.25 mapa
X rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 4241877 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki sokół skalny, Falco eleonorae
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug
bardzo rzadki białozór, Falco rusticolus
X rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 4 3796338 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
bardzo rzadki wireonek czerwonooki, Vireo olivaceus
X dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4296137 2020.05.02
X dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4353555 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki dzierzba rdzawosterna, Lanius phoenicuroides
bardzo rzadki dzierzba pustynna, Lanius isabellinus
bardzo rzadki dzierzba czarnoczelna, Lanius minor
X dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4057346 2020.03.21 mapa
bardzo rzadki dzierzba rudogłowa, Lanius senator
bardzo rzadki wieszczek, Pyrrhocorax graculus
bardzo rzadki sójka syberyjska, Perisoreus infaustus
X pospolity sójka, Garrulus glandarius 44 3850207 2020.01.18 mapa
X pospolity sroka, Pica pica 17 3959525 2020.02.26 mapa
X rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4592052 2020.07.03
X pospolity kawka, Corvus monedula 5 3827128 2020.01.13 mapa
X pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3959524 2020.02.26 mapa
X pospolity kruk, Corvus corax 31 3850236 2020.01.19 mapa
X rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4270385 2020.04.29 mapa
X pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 3805749 2020.01.06 mapa
X dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 3961139 2020.02.14 mapa
X dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4206237 2020.04.21
X dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4100157 2020.03.30 mapa
X dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4174946 2020.04.13
X pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 26 3827125 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus
X pospolity bogatka, Parus major 110 3827126 2020.01.13 mapa
X rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4341249 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra
bardzo rzadki kalandra czarna, Melanocorypha yeltoniensis
bardzo rzadki skowrończyk mały, Alaudala rufescens
X bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 4502624 2020.06.06
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris
X dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 3997910 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki skowronek białoskrzydły, Alauda leucoptera
X pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 3956840 2020.02.23 mapa
X rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4579715 2020.06.28 mapa
X rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4057347 2020.03.21 mapa
bardzo rzadki świerszczak melodyjny, Locustella certhiola
X dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 8 4241891 2020.04.25 mapa
X rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4441925 2020.05.26
X dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 5 4341248 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata
bardzo rzadki zaganiacz blady, Iduna pallida
bardzo rzadki zaganiacz szczebiotliwy, Hippolais polyglotta
X dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4353254 2020.05.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon
X dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 26 4233774 2020.04.24 mapa
X rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 3 4498557 2020.06.06 mapa
X dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4441926 2020.05.26
X dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4387126 2020.05.16
bardzo rzadki trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola
X dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 24 4192360 2020.04.19 mapa
X dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4192441 2020.04.18
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica
X pospolity dymówka, Hirundo rustica 109 4154330 2020.04.11
X dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 301 4380532 2020.05.15
bardzo rzadki świstunka górska, Phylloscopus bonelli
X dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 4256976 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus
X dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 4182662 2020.04.18 mapa
bardzo rzadki świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus
X pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 3805769 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi
X rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 4 4477495 2020.06.02 mapa
bardzo rzadki świstunka północna, Phylloscopus borealis
X dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 81 3959796 2020.01.25 mapa
X pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4134160 2020.04.07 mapa
X rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4353253 2020.05.10 mapa
X rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4427099 2020.05.23 mapa
X dość pospolity piegża, Sylvia curruca 6 4206247 2020.04.21
bardzo rzadki pokrzewka wąsata, Sylvia cantillans
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Sylvia melanocephala
X dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4341250 2020.05.09 mapa
X dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 4018346 2020.03.14 mapa
X dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4077219 2020.03.26 mapa
X rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 4028814 2020.03.16 mapa
X pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3850233 2020.01.19 mapa
X dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 4041975 2020.01.11 mapa
X dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4481484 2020.06.03 mapa
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria
X pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 12 3959799 2020.01.25 mapa
X pospolity szpak, Sturnus vulgaris 266 3959801 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus
X rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 3968206 2020.02.16 mapa
X rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 7 4427011 2020.05.23 mapa
X pospolity rudzik, Erithacus rubecula 12 3982655 2020.03.05 mapa
bardzo rzadki słowik syberyjski, Larvivora sibilans
X dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4427006 2020.05.23 mapa
X dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 7 4324734 2020.05.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica
bardzo rzadki modraczek, Tarsiger cyanurus
X rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 6 4427058 2020.05.23 mapa
X rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4182657 2020.04.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis
X dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4178835 2020.04.17
X pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4134157 2020.04.07 mapa
bardzo rzadki nagórnik, Monticola saxatilis
X dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 17 4266833 2020.04.28 mapa
bardzo rzadki kląskawka syberyjska, Saxicola maurus
X dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4165469 2020.04.14 mapa
X rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4217302 2020.04.22 mapa
bardzo rzadki białorzytka płowa, Oenanthe isabellina
bardzo rzadki białorzytka pustynna, Oenanthe deserti
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica
bardzo rzadki białorzytka pstra, Oenanthe pleschanka
bardzo rzadki białorzytka saharyjska, Oenanthe leucopyga
bardzo rzadki drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
bardzo rzadki drozdoń ciemny, Geokichla sibirica
X dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 3959795 2020.01.25 mapa
X pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4035634 2020.03.17 mapa
X dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4122135 2020.04.05 mapa
X pospolity kos, Turdus merula 35 3904413 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki drozd oliwkowy, Turdus obscurus
X pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3904414 2020.02.08 mapa
X rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4266826 2020.04.28 mapa
bardzo rzadki drozd rdzawy, Turdus naumanni
bardzo rzadki drozd rdzawoskrzydły, Turdus eunomus
bardzo rzadki drozd czarnogardły, Turdus atrogularis
bardzo rzadki drozd rdzawogardły, Turdus ruficollis
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella
X rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4077227 2020.03.26 mapa
X pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3959804 2020.01.25 mapa
X pospolity mazurek, Passer montanus 52 3959608 2020.02.27 mapa
bardzo rzadki wróbel skalny, Petronia petronia
bardzo rzadki śnieżka, Montifringilla nivalis
X dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4206238 2020.04.21
bardzo rzadki świergotek tajgowy, Anthus hodgsoni
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus
X dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4064349 2020.03.22 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta
X rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 3802551 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świergotek szponiasty, Anthus richardi
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii
X rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4499154 2020.06.06 mapa
X dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 42 4192446 2020.04.18
X rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4028846 2020.03.15 mapa
X rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4217298 2020.04.22 mapa
X pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 88 4018955 2020.03.14 mapa
X pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 3805771 2020.01.06 mapa
X rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 3904411 2020.02.08 mapa
X dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 4049396 2020.03.20 mapa
X dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4431601 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki łuskowiec, Pinicola enucleator
X dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3956864 2020.02.23 mapa
X pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 3805770 2020.01.06 mapa
X dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 3997911 2020.03.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris
X bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4592053 2020.07.03
X rzadki czeczotka, Acanthis flammea 21 4192474 2020.04.18 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus
X rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 4241880 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób modrzewiowy, Loxia leucoptera
X pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3959607 2020.02.27 mapa
bardzo rzadki osetnik, Carduelis citrinella
X dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4157755 2020.04.12 mapa
X dość pospolity czyż, Spinus spinus 104 3959778 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus
X rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 3968059 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala
X dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 4083130 2020.03.27 mapa
bardzo rzadki głuszek, Emberiza cia
X rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4468055 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki cierlik, Emberiza cirlus
X pospolity trznadel, Emberiza citrinella 51 3827096 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki trznadel białogłowy, Emberiza leucocephalus
X pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 90 3968062 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla
X bardzo rzadki trznadel złotawy, Emberiza aureola 1 4579714 2020.06.28 mapa
bardzo rzadki trznadel złotobrewy, Emberiza chrysophrys
bardzo rzadki junko (zwyczajny), Junco hyemalis