Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Wredny Szu : Andrzej Szuksztul
Liczba gatunków: 254Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 172 3805773 2020.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3968042 2020.02.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 3968049 2020.02.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 4718734 2020.08.24
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 81 4099380 2020.03.29 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4064345 2020.03.22
X pospolity gęgawa, Anser anser 344 3968060 2020.02.29 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4058541 2020.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 3968149 2020.02.29 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 7 4154332 2020.04.11
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 136 3805750 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 37 3827114 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 207 3805969 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3956836 2020.02.23 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3973197 2020.03.01 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 97 3960449 2020.02.27 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 4917738 2020.11.13
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 161 3956837 2020.02.23 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 37 3802542 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 48 3997895 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 4617876 2020.07.12
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 3997896 2020.03.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4154405 2020.04.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 606 3964705 2020.02.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 205 3904336 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 4058529 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 41 3997899 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 3959785 2020.01.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 24 3827112 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 146 3805772 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 3997898 2020.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 407 3997900 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4330325 2020.05.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4409828 2020.05.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3993054 2020.03.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4094071 2020.03.28
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4105939 2020.03.31 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 15 4011675 2020.03.12 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 3827102 2020.01.13 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 32 4024461 2020.03.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4154331 2020.04.11
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 3979130 2020.03.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4030210 2020.03.16 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 3850206 2020.01.18 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4354063 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3997915 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4427073 2020.05.23
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
X bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus 2 4869872 2020.10.24 mapa
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 28 4354072 2020.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 4296136 2020.05.02
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4154335 2020.04.11
X rzadki derkacz, Crex crex 3 4582915 2020.06.29 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4134155 2020.04.07 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 86 3959790 2020.01.25 mapa