Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kasiur : Katarzyna Borowik
Liczba gatunków: 223Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 734 3819531 2020.01.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 64 3846962 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 55 3922919 2020.02.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 3951341 2020.02.23 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 470 3820544 2020.01.12 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 3871873 2020.01.12 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 77 3823629 2020.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 361 3822446 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 3943118 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 3943942 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 15 3819536 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 3943483 2020.02.21 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3949571 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 142 3820539 2020.01.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3820554 2020.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 3820553 2020.01.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3943121 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4027878 2020.03.15 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 3922923 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4185309 2020.04.18 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 267 3871875 2020.01.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 3888532 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 972 3822443 2020.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 3823501 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 4027867 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4060005 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 3871861 2020.01.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 3864608 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7961 3816480 2020.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3990298 2020.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 108 3820552 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3816496 2020.01.11 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4357311 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 16 3819534 2020.01.12 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 3846973 2020.01.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 3864624 2020.01.25 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4059998 2020.03.22 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 107 3820540 2020.01.12 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3943120 2020.02.21 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4145397 2020.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 3805776 2020.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 3998649 2020.03.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 266 3943128 2020.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4431541 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 3822452 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4296941 2020.05.02 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 14 4302468 2020.05.03 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4062071 2020.03.22 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4466132 2020.05.31 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4431530 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus