Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kasia Kc : Katarzyna Kąciak
Liczba gatunków: 229Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4919746 2020.11.14 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 790 3792021 2020.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 50 4919755 2020.11.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 3792708 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4889118 2020.11.01 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 3845906 2020.01.19 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3845911 2020.01.19 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 62 3897676 2020.02.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2692 3792188 2020.01.05 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 118 3792415 2020.01.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3042 3792413 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 230 3897107 2020.02.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 84 3899361 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 51 3897131 2020.02.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 230 3792020 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 3897132 2020.02.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1143 3792012 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 32 3899352 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 79 3997066 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 4635533 2020.07.19 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 569 3792011 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4460561 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 203 3792013 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 3903054 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4029798 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 71 3997090 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 3997073 2020.03.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 3899358 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 774 3792019 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 64 3997086 2020.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1003 3997087 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4702523 2020.04.21 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 22 3792007 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4335852 2020.05.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 4050194 2020.03.20 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 4017758 2020.03.14 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 175 3903019 2020.02.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4612463 2020.07.11 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4687598 2020.03.28 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 43 3863580 2020.01.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 3899346 2020.02.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 65 3792187 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus