Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Świdnica Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski
Liczba gatunków: 260Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4912608 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3978 3778056 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3869371 2020.01.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 267 3869369 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 4024095 2020.03.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1638 3804176 2020.01.07 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4912691 2020.11.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 24139 3799637 2020.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 485 3804155 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 69 3865947 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 3868863 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 134 3865962 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 81 3865950 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 272 3799654 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 3799699 2020.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 2009 3789366 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 17 3868842 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 236 3799690 2020.01.06 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 30 3870513 2020.01.26
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4610176 2020.07.10 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4384353 2020.05.16 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 379 3841658 2020.01.18 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4209883 2020.04.21 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1035 3799657 2020.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3865959 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 52 4041591 2020.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 290 3804167 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 482 3815797 2020.01.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 805 3799656 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46447 3778082 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 79 3804196 2020.01.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1475 3841655 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3843220 2020.01.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 10 4279356 2020.04.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 307 3793003 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 250 3789377 2020.01.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus