Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska
Liczba gatunków: 213Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4403 3791077 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 30 3908766 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 3801790 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3801810 2020.01.06 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3801809 2020.01.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 8923 3801629 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 3908779 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 166 3801803 2020.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 683 3801791 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4869085 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 740 3801661 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3862575 2020.01.24 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 900 3801506 2020.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4064198 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4487280 2020.06.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4710047 2020.08.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 489 3855464 2020.01.21 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4194041 2020.04.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 557 3839981 2020.01.17 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 4831635 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 138 4030618 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 293 4030619 2020.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 437 3875109 2020.01.27 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 327 3812972 2020.01.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7836 3801495 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 41 4068337 2020.03.23 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1189 3801799 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3871224 2020.01.26 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 10 4456351 2020.05.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 240 3791048 2020.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 58 3908795 2020.02.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus