Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marta Ilkowska Nowak : Marta Ilkowska Nowak
Liczba gatunków: 198Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4921787 2020.11.14 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 949 3826770 2020.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 50 4921799 2020.11.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 3826775 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 3848791 2020.01.19 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3848801 2020.01.19 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 62 3897677 2020.02.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2810 3826771 2020.01.05 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 102 3826769 2020.01.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3360 3826772 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 392 3897109 2020.02.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 84 3899366 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 51 3897114 2020.02.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 182 3826800 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 3834485 2020.01.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 597 3826805 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 26 3899337 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 52 3980171 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 4635573 2020.07.19 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1514 3826823 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4460548 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 381 3826824 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 3903040 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4029833 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 3996005 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 31 4029844 2020.03.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 415 3899344 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1068 3826821 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 53 3996006 2020.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 924 3875356 2020.01.27 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 29 3826825 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4717651 2020.08.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 3875355 2020.01.27 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 4237933 2020.04.25 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 273 3897705 2020.02.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4612471 2020.07.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 382 3899330 2020.02.07 mapa