Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej
Liczba gatunków: 277Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1220 3791287 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 483 3803594 2020.01.07 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1469 3803597 2020.01.07 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4851166 2020.10.17 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3209 3791270 2020.01.04 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3964294 2020.02.28 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 12149 3791231 2020.01.04 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 3805653 2020.01.07 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8498 3791156 2020.01.04 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 3821112 2020.01.12 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20929 3791266 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 274 3844630 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 342 3855322 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 36 3791281 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 258 3844631 2020.01.18 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3968797 2020.03.01 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1377 3791275 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 540 3815481 2020.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 887 3791161 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 157 3815482 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 23 3791229 2020.01.04 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 235 3803607 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1655 3791278 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4120263 2020.04.04 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20996 3791227 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 592 3844626 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 124 4000915 2020.03.09 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1552 3815506 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3741 3791226 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 4378 3791167 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15280 3791162 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 702 3791284 2020.01.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6484 3791160 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3791282 2020.01.04 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 33 4381336 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 3815478 2020.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 3933814 2020.02.17 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 443 3815480 2020.01.11 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 44 4047783 2020.03.16 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 603 3791172 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 3966036 2020.02.29 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 31 4124772 2020.04.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3797453 2020.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 467 3821120 2020.01.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 488 3821121 2020.01.12 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 4516737 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3804037 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4308461 2020.05.03 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4277527 2020.04.30 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus