Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

FabianowoTeam : Joanna Sajnaj
Liczba gatunków: 205Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 151 3792619 2020.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 4850055 2020.10.17 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 4055322 2020.03.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 3965191 2020.02.29 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4734681 2020.08.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 270 3922237 2020.02.15 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3994819 2020.03.08 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 3818809 2020.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 3818810 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4867439 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 7 4867438 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4867921 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4938095 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3922231 2020.02.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 3907566 2020.02.09 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4867441 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4836758 2020.10.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4733704 2020.08.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 3994820 2020.03.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4385114 2020.05.16 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 3994821 2020.03.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4915507 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 4016113 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 4236225 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 21 4016118 2020.03.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 3997749 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49 3814130 2020.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4850793 2020.10.17 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 32 4085253 2020.03.28 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4519979 2020.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 3792618 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4751733 2020.09.06 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 3828395 2020.01.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4085255 2020.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 37 3965172 2020.02.29 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3797703 2020.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4354954 2020.05.10 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 3821734 2020.01.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur