Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Stanisław Turowski : Stanisław Turowski
Liczba gatunków: 283Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 2 4769033 2020.09.13 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 135 3845334 2020.01.19 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3885595 2020.02.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 3885575 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 3997589 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 5 3944688 2020.02.22 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 30 3815115 2020.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 302 3863922 2020.01.25 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3991144 2020.03.07 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 705 3863923 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 3815111 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 8 3886935 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3815117 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 44 3886927 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 3815107 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 47 3815110 2020.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 3799364 2020.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 3886925 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4270005 2020.04.29 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 3863927 2020.01.25 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3778961 2020.01.01 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4615571 2020.07.12 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 121 3815118 2020.01.11 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4300813 2020.05.02
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 3863910 2020.01.25 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3886931 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4053798 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4053799 2020.03.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3863918 2020.01.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 3863917 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 3797831 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3845044 2020.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 3799363 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4466821 2020.05.31 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 3798112 2020.01.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4376379 2020.05.14
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3885586 2020.02.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 3885582 2020.02.01 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 3872916 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 4069216 2020.03.24
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 3907360 2020.02.09 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 4060724 2020.03.22
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 3815109 2020.01.11 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 3815108 2020.01.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 4270004 2020.04.29 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3798113 2020.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3872915 2020.01.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 72 3888872 2020.02.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4527364 2020.06.13 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 3885552 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4477436 2020.06.03
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4280909 2020.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4223612 2020.04.23 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4053800 2020.03.21 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4300910 2020.05.03 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4595590 2020.07.05 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4209609 2020.04.21
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3850484 2020.01.19 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 4 3797832 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 49 3885549 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 14 4116184 2020.04.04 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 4340365 2020.05.09 mapa
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4301881 2020.05.03 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 24 4650725 2020.07.26 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1125 3966644 2020.02.29 mapa