Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Częstochowska Grupa OTOP : Marcin Borowik
Liczba gatunków: 246Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1149 3798698 2020.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 97 3847011 2020.01.19 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4718596 2020.08.24 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 57 3922959 2020.02.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 3951328 2020.02.23 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 346 3798729 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 3860541 2020.01.12 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 137 3823563 2020.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 365 3821845 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 3943135 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 61 3943913 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 29 3798716 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3948121 2020.02.22 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3949324 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 147 3798719 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3821858 2020.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 64 3821837 2020.01.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 22 3943138 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4026549 2020.03.15 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 3922958 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4185337 2020.04.18 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 225 3871885 2020.01.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 3888221 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 962 3834635 2020.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 3823504 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 4026536 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 4059432 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 66 3798728 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 3864632 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7899 3798718 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3990335 2020.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 112 3798735 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3816001 2020.01.11 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4350681 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 57 3798707 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 23 3847017 2020.01.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 56 3864683 2020.01.25 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4059426 2020.03.22 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 128 3798748 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3943137 2020.02.21 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4144918 2020.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1216 3793475 2020.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 3999800 2020.03.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1541 3943142 2020.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4431399 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 197 3798708 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 81 4268517 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 9 4302538 2020.05.03 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 11 4061448 2020.03.22 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4466058 2020.05.31 mapa