Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Sylwester Lisek : Sylwester Lisek
Liczba gatunków: 199Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4912541 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 205 3795741 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 4912567 2020.11.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4912564 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 3886998 2020.02.02 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 50 3874044 2020.01.27 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 17 3823150 2020.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 156 3823145 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4663387 2020.07.31 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4924238 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 3795568 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3795756 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 3795708 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 3816132 2020.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 689 3816134 2020.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4901020 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 76 3886999 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 3795590 2020.01.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 168 3795727 2020.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 19 3795726 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 3795600 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 4009593 2020.03.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 37 4009592 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 78 3793327 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 52 3793325 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1389 3795724 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4057304 2020.03.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 54 3795757 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4412960 2020.05.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 3797618 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 29 3936060 2020.02.18 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 34 3846411 2020.01.19 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 43 3795303 2020.01.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 3795732 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4916567 2020.11.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 4057277 2020.03.21 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3874248 2020.01.27 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4397740 2020.05.17 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3965041 2020.02.29 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4677045 2020.08.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3797672 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus