Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

agrimensor : Radosław Musioł
Liczba gatunków: 202Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 229 3800443 2020.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3888201 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3937633 2020.02.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2016 3800464 2020.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 526 3800450 2020.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 243 3800451 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 21 3926742 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 337 3800419 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 49 3800424 2020.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 81 3800465 2020.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3869325 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4049566 2020.03.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4817698 2020.10.04 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 80 3991351 2020.03.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 3800457 2020.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4021231 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1568 3800455 2020.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3884535 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 4170227 2020.04.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4132824 2020.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 327 3869328 2020.01.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 142 3800426 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4184 3800421 2020.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 32 4817676 2020.10.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 558 3926748 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3902021 2020.02.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4432269 2020.05.24 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 23 3800445 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 17 3980926 2020.03.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 3946760 2020.02.22 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 15 4097025 2020.03.29 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 236 3800425 2020.01.06 mapa